NATUR GELA

Aula de la Naturaleza de Barakaldo

NATUR GELA

Aula de la Naturaleza de Barakaldo

NATUR GELA

Aula de la Naturaleza de Barakaldo

NATUR GELA

Aula de la Naturaleza de Barakaldo

NATUR GELA

Aula de la Naturaleza de Barakaldo

NATUR GELA

Aula de la Naturaleza de Barakaldo

NATUR GELA

Aula de la Naturaleza de Barakaldo

lunes, 19 de julio de 2021

Ekilorea / Girasol

Loratu dira lorategiko ekiloreak (Helianthus annuus) eta jada ezinezkoa da hauetaz ez ohartzea. Ekiloreak ez dira bertako eguzkiloreekin (Carlina acaulis edo carlina acanthifolia) nahastu behar. Ekiloreak Ameriketan du jatorria eta eguzkiari begira egoteko biratzen da.

Baina, ba al zenekien eguzkilorea ehundaka loretxoz osatuta dagoela? Izatez, eguzkilorea lore elkarte bat da eta bertan bi lore mota ezberdintzen dira. Batetik, lore liguladunak ditugu, elkartearen kanpoaldean kokatzen direnak eta ligula dutenak. Bestetik, erdikoak ditugu, tubo itxura daukatenak. 

Begira itzazu gertutik eta frogatu ez gabiltzala gezurretan!


Han florecido los girasoles (Helianthus annuus) eta ya no pasan desapercibidos. No hay que confundir los girasoles con la carlina de aquí (Carlina acaulis carlina acanthifolia). El girasol es de América y gira para estar cara a cara con el sol.

Pero, ¿sabías que los girasoles están formados por cientos de flores? Los girasoles son en realidad un conjunto de flores, y en él podemos encontrar dos tipo diferentes de flores. Por un lado, tenemos las flores liguladas, que son las que se encuentran en el exterior y tienen lígula. Por otro lado, están las del centro, que tienen forma de tubo y se llaman flores tubulares.

¡Obsérvalas de cerca y comprueba que no estamos mintiendo!jueves, 15 de julio de 2021

Bihar itxita / Mañana cerrado

 


martes, 6 de julio de 2021

Euskal Herriako sendabelar tradizionalen bisita gidatua / Visita guiada de plantas medicinales tradicionales de Euskal Herria

Datorren astean etnobotanikaren munduan murgiltzera goaz gure inguruko sendabelar tradizionalak ezagutuz. Hauetako batzuek oinarri zientifikoa dute, beste batzuk aldiz, garai bateko sinesmenetan oinarritzen dira. Animatuko zara kuranderen jakituria berreskuratzera?

La semana que viene nos adentraremos en el mundo de la etnobotánica conociendo algunas de las plantas medicinales de nuestro al rededor. Algunas de estas tienen bases científicas, otras en cambio, se fundamentan en las creencias de épocas pasadas. ¿Te animas a recuperar la sabiduría de las curanderas?miércoles, 30 de junio de 2021

Scrap tailerra/Taller de Scrap

Hurrengo astean Scrap tailerra izango dugu Natur Gelan. Honetan, etxean daukagun papela berrerabilita, gutun-azal, album edo apaingarri ezberdinak egingo ditugu. Animatu zaitez!

La semana que viene tendremos un taller de Scrap en Natur Gela. En este, reutilizando papel que tenemos por casa haremos sobres, álbumes o distintos adornos. ¡Anímate!


Uztaileko AGENDA julio